Diagnosen 1

Ett ”grönt projekt” i Sege Park, Malmö där miljön tas i hänsyn. MKB är beställaren, Betonmast är totalentreprenör och KP Betong levererar lokalproducerade skalväggar, plattbärlag, massiva väggar samt balkonger.

Diagnosen 1 ingår i det hållbara stadsutvecklingsprogrammet i Malmö, projektet är beläget i stadsdelen Sege Park. Bygget består av tre huskroppar och totalt 142 hyresrätter. Det har gjorts särskilda kalkyler till projektet för att välja de bästa materialen med hänsyn till klimatpåverkan. Därmed kan vi stolt berätta att vi står för korta och hållbara leveranser till detta närliggande projekt där miljön står i fokus. Stommen består av skalväggar, massiva väggar, plattbärlag och balkonger. Ur miljösynpunkt är stomme av betong hållbar samt isolerade, vilket bidrar till en jämn innertemperatur i lägenheterna. Projektet Diagnosen 1 har som mål att göra så liten miljöpåverkan som möjligt under byggnationen samt att det ska vara långsiktigt hållbart. Vi ser detta som mycket positivt och är stolta för att vara en del av projektet.

Diagnosen 1 är planerat att stå klart oktober-december 2022.

Några liknande projekt.

Kvarter Dörren 4

Bangårdsterrassen

Atrium Kronetorp