Vårt engagerade team erbjuder pålitlig service i rätt tid, på byggplatsen och till överenskommet pris.

Betongsuggor används idag runt om i hela Sverige.

Betongsuggorna används som ett påkörningsskydd och påvisar en mobil avspärrning. En betongsugga kan användas till både tillfälliga och mer permanenta avspärrningar.

Betongsugga eller betonggris som man även säger har fått sitt namn på grund av dess utformning, som i många fall liknar en gris. Det går dock att få sin betongsugga i många olika utformningar. Ett känt exempel på betongsuggor är betonglejonen som står på Drottninggatan i Stockholm.

Dess huvudsakliga uppgift är att öka trafiksäkerheten runt om i landet. De kan se olika ut i utformning men till färgen är de oftast gråa eller neutrala. Det är inte ovanligt att en reflexrem fäst på betongsuggan för att på ett ytterligare sätt uppmärksamma gående, cyklister eller bilister.

Betongsugga från vår betongfabrik.

Pågrund av vår flexibla och allsidiga produktion, kan vi producera betongsuggor i olika utformningar, oavsett mått, antal eller vikt.

Effektivt påkörningsskydd

Betongsuggor har många användningsområden och används flitigt runt om i hela Sverige. Det är ett tydligt sätt att visa på ett körningsförbud eller en mobil avspärrning. Att investera i ett lands säkerhet, anser KP Betong är viktigt. Med hjälp av betongsuggorna, kan många missförstånd undvikas samtidigt som trafiksäkerheten upprätthålls.

Olika utformningar

Vi på KP Betong är vana att arbeta med många olika slags arbeten. Därför är vi också medvetna om vikten av att se till kunden specifika behov. Oavsett vilken slags betongsugga du vill ha när det kommer till användning, vikt, mått eller utformning finns vi här för dig.

Enkel att flytta

Eftersom betongsuggan ofta används till tillfälliga projekt, behöver den vara enkel att flytta. På grund av betongsuggans utformning är den både enkel att flytta samtidigt som den besitter en vikt som är stabil. Vi på KP Betong finns till för dig, hela vägen från ritning och beställning till färdigt projekt.

Fråga Pierre

Pierre Brandberg är Fabrikschef och säljare inom prefab, jag hjälper er att ta fram priser efter förfrågan.

Några utvalda projekt.