Kapacitet & resurser

Tack vare KP Betongs betongfabrik, har vi möjlighet att dagligen kunna producera olika betongprodukter.
Betongtrappa, betongtrappor, betongtrappa utomhus, betongtrappa inomhus, trappa betong

I KP Betongs betongfabrik tillverkas dagligen betongprodukter.

Kapaciteten på betongfabriken varierar beroende på storleken på vilka betongprodukter som ska tillverkas. Varje standardelement tar cirka nio timmar att producera. Första steget i betongelementens tillverkning är att tillverka formen som betongen ska gjutas i. När formen har tillverkats, påbörjas gjutningen av betongen. När betongen sedan är färdiggjuten, åker betongelementet in i KP Betongs härdningskammare. Här får den sedan härda i cirka sju timmar beroende på storleken på borden. Efter dessa sju timmar har gått, tas sedan elementet ur formen och är redo för leverans till kund. 

 

På KP Betong arbetar 28 stycken anställda. Inne i fabriken, arbetar 20 stycken. Det är de som ser till att du får den produkten du förväntar dig. Av de resterande åtta personerna jobbar hälften på kontor där exempelvis vår fabrikschef Pierre Brandberg sitter. Andra hälften ansvarar för utkörning av våra fabrikstillverkade betongprodukter.

Armeringsverkstad

Vår armerings verkstad certifierades nyligen. Där tillverkar vi alla typer av bockad armering (8,10,12,16 mm) i vår automatiska bock och klippmaskin.