Leverans & hantering

Vi på KP Betong både producerar och levererar betong till våra kunder. Detta gör att vi är med under hela betongens resa, från förfrågan till färdigmonterat på plats.

Vi är med under hela betongens resa, från förfrågan till färdigmonterat på plats.

Innan leverans av betongprodukten, kommer vi tillsammans överens om tidpunkt för leveransen och leveranstakt. Du som beställare, får en följesedel av oss på KP Betong. På följesedeln anges hållfasthetsklass och exponeringsklass för betongen. Du kan även begära att få andra typer av information med på följesedeln. Andra typer av information skulle då kunna vara till exempel cementtyp eller riktvärde för vattencementtal. 

På byggplatsen kan tillsättning av vatten eller tillsatsmedel ske för att justera konsistensen. Detta sker endast under förutsättning att specifikationens gränsvärde inte överskrids och att tillsatsmedlet ingår i receptet samt att processen sker under KP Betongs ansvar. Den tillsatta mängden vatten eller tillsatsmedel i roterbil noteras alltid på följesedeln. 

 

Vår erfarna personal finns till för att hjälpa dig med ditt byggprojekt. Vi ser till att lösningen du väljer blir en lösning som utnyttjar betongens egenskaper på bästa sätt. Det gäller oavsett om det handlar om enklare eller mer komplicerade projekt. Vi följer med genom hela resan, från den stunden att vi får förfrågan tills att allt är levererat och färdigmonterat. 

Tack vare vår egna betongpump (42 m) och betongbilar, ser vi till att leveransen till ditt byggprojekt kommer fram i det ögonblick som vi kommit överens om. Vi på KP Betong arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, processer, att alltid ha en säker arbetsmiljö samt att ha en mindre påverkan på miljön och klimatet.

Leverans

Tack vare vår egna betongpump (42 m) och betongbilar, ser vi till att leveransen till ditt byggprojekt kommer fram i det ögonblick som vi kommit överens om.