Vårt engagerade team erbjuder pålitlig service i rätt tid, på byggplatsen och till överenskommet pris.

Hållbarhet och klimatpåverkan är två viktiga ämnen.

För oss på KP Betong är hållbarhet och klimatpåverkan två viktiga ämnen. Det innebär att vi tycker det är viktigt att ständigt jobba mot ett hållbart byggande – både nu och i framtiden! Vi jobbar ständigt med att hitta olika sätt att minska belastningen som betongindustrin har på miljön och klimatet. I dagens samhälle blir det allt vanligare att använda sig av betong som byggnadsmaterial. Anledningen till detta är betongens många fördelar och dess minimala påverkan på miljön. En annan positiv egenskap som betongen besitter är att den kan återanvändas. Den återanvänds då ofta som fyllnadsmaterial inom olika projekt. 

 

För att kunna ha så lite negativ påverkan på miljön som möjligt, producerar KP Betongs betongfabrik aldrig mer betong än det som behövs eller efterfrågas av våra kunder. Eftersom varje beställning som KP Betong hanterar ser annorlunda ut och innebär olika storlekar, produceras fabriksbetongen på beställning. På så sätt produceras aldrig onödig betong och all betong som produceras kommer till användning. Tack vare att beställningen och produktionen görs efter varandra, slipper vi att det finns betong i fabriken som tar upp onödig plats. Detta innebär att vi istället använder betongfabrikens kapacitet till fullo.

Lång livslängd

Betong är ett byggnadsmaterial som har en livslängd på mer än 100 år. Den långa livslängden är tack vare betongens stabilitet och tålighet. Betong har även en hög bärförmåga, vilket gör betong till ett pålitligt material. Trots betongens långa livslängd, är det ett material som behöver minimalt med underhåll.

Energieffektivt

En av betongens fördelar är att den kan lagra energi. Detta gör betong till ett energieffektivt material som innebär låg energitillverkning när det gäller värme och kyla. Betongen lagrar även överskottsvärme, det vill säga gratisenergi som sedan går att använda när det behövs. Betong sparar energi och bidrar till ett bra klimat – både inomhus och utomhus.

Absorberar koldioxid

Betong är ett byggnadsmaterial som absorberar koldioxid under hela sin livslängd. Tack vare betongens karbonatisering, kan betongen som finns i Sverige idag ta upp ca 15-20 procent av koldioxidutsläppen i atmosfären.

Fråga John

Har ni frågor om hållbarhet och klimatpåverkan så kan John Rinse svar på det.

Några utvalda projekt.