Råmaterial & avfall

Betong kan återvinnas till 100% eftersom det är ett naturmaterial som består av berg och sten.

Material.

Prefabricerade betongprodukter tillverkas genom att cement, ballast vatten och tillsatser blandas till betong. Betongen hälls i formar där man har lagt i armering enligt ritning samt ingjutningsgods, där det sedan får stelna. Produkterna kräver ett kontrollerat inomhusklimat på 75%RF för att uppnå rätt egenskaper.

Hållbarhet.

Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Den långa livslängden minst 100 år utan större behov av underhåll -sparar pengar och är bra för miljön. Att betong är brandsäkert, tål fukt och bidrar till god ljudmiljö inomhus.

Betong tar upp koldioxid under hela sin livstid och kan återvinnas till 100% eftersom det är ett naturmaterial som består av berg och sten.

Hållbara hus med betong

Den långa livslängden minst 100 år utan större behov av underhåll -sparar pengar och är bra för miljön.