Information om bilar & pump

Vi på KP Betong har både en egen betongpump och egna betongbilar.

Vi använder oss av våra egna betongbilar som enkelt och smidigt levererar betong.

När betongprodukterna har härdat färdigt i vår fabriks härdningskammare, är det dags för leverans till våra kunder. Till detta använder vi på KP Betong oss av våra betongbilar som enkelt och smidigt levererar betongen till kunden. 

När kunden har beställt färsk betong, använder vi oss istället av vår betongpump och blandarbil. KP Betongs betongpump kan pumpa 42 meter och har därför en hög kapacitet. Detta för att kunna täcka alla våra kunders behov, oavsett önskemål.

Betongbilar

KP Betongs betongpump kan pumpa 42 meter och har därför en hög kapacitet. Detta för att kunna täcka alla våra kunders behov, oavsett önskemål.