Personuppgiftspolicy
Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

KP Betong AB följer lagar om integritet och personlig information behandlas konfidentiellt. KP Betong AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan samtycke utöver det som specifikt anges här.

KP Betong AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 

Behandling av personlig data
KP Betong AB kommer att:

 

Cookies

 

Säkerhet
KP Betong säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. KP Betong använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen.

 

Eventuella ändringar i denna sekretesspolicy
KP Betong AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på KP Betong AB’s hemsida.

 

Kontaktinformation
KP Betong AB
Kronetorpsvägen 33
232 39 Arlöv
Tel. 040-97 70 70 
info@kpbetong.se